Making events work

Skontaktuj się z nami +48 58 761 78 80

Deklaracja polityki głównego biura Orakel (ISO 9001 & 14001)

Orakel BVBA jest centralnym biurem Orakel Polska i posiada certyfikaty ISO 9001 i 14001. Deklarację polityki możesz przeczytać poniżej.

Jakość (ISO 9001)

http://assets.be.orakel.com/files/1297/original/ISO-certification.jpg?1460821078

Spółka Orakel BVBA z siedzibą główną w Retie w Belgii pragnie zagwarantować jakość dostarczanych usług i sposobu produkcji przy pomocy systemu zarządzania jakością zgodnego z normą ISO 9001. Dzięki niniejszemu systemowi zarządzania jakością jesteśmy w stanie zapewnić, że dostarczane przez Orakel produkty spełniają wymagania zleceniodawców i są zgodne z obowiązującym aktualnie prawodawstwem.

Zarząd dokonuje oceny i gwarantuje sprawne działanie systemu zarządzania jakością, dba o odpowiednio wykwalifikowanych pracowników i udostępnia środki, które mają zagwarantować jakość i spełnienie wymagań ujętych w normie. Osiągnięcie celów systemu zarządzania jakością zagwarantowane jest poprzez stały proces doskonalenia. 

Środowisko — społeczna odpowiedzialność biznesu (ISO 14001)

Środowisko jest istotnym czynnikiem w polityce Orakel. Troska o środowisko i jego ochronę zostały zintegrowane z codzienną działalnością. Zaangażowanie zarówno wszystkich pracowników Orakel, jak i osób działających w jej imieniu jest bardzo istotne dla spółki. Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001 dążymy do ciągłej poprawy wyników w zakresie zarządzania środowiskowego. Substancje odpadowe są zawsze usuwane w sposób odpowiedzialny z miejsc, w których powstają  oraz są poddawane recyclingowi. Oznacza to również jak najmniejsze zużycie surowców i energii w trakcie produkcji, sprzedaży i dostawy produktów.

Zdrowie pracowników znajduje się na pierwszym miejscu. To oznacza, że przy wymianie środków pracy, liczymy się zawsze z aspektami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy. Naszym celem jest, by pracownicy chętnie i dobrze pracowali w Orakel.

Podstawowym wymogiem w spółce Orakel BVBA jest spełnianie zapisów obowiązującego prawodawstwa w zakresie zdrowia i środowiska.  

Newsletter

Zapisz się aby otrzymywać nasz newsletter

x
< ×

Menu

We have a website for your country.

We recommend that you visit your local website for accurate prices & customised information.

Visit {{country_url}}
or stay on https://pl.orakel.com.